PROGRAM - 11 KONGRES PRAWA MEDYCZNEGO

Przejdź do treści

PROGRAM KONGRESU

1 grudnia 2022 roku
10.00-10.10
Otwarcie Kongresu

10.10-10.30
Wpływ „wyroku” Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. na sytuację pacjentki oraz sytuację prawną lekarza udzielającego jej świadczeń zdrowotnych.
Marszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka


10.30-10.50
Prawa człowieka i prawa pacjenta podczas wojny na Ukrainie
Prof. Iryna Venediktova

10.50-11.15
Trudności w opiniowaniu w sprawach o błędy medyczne
prof. Jarosław Berent

11.15-11.35
Sekcja zwłok w sprawach zgonów okołoporodowych – co lekarze i prawnicy wiedzieć powinni
dr med. Filip Bolechała

11.35-11.55
Odpowiedzialność prawna lekarza prowadzącego i konsultującego, czyli o problemie indywidualizacji winy w prawie karnym
dr hab. n. praw. Radosław Tymiński

11.55-12.15
Postępowanie przygotowawcze ws tzw. błędu medycznego – perspektywa prokuratora
prokurator Małgorzata Łapińska-Prus

12.15-12.30 Dyskusja
12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-13.20
Dlaczego no-fault dla lekarzy nie jest możliwe na gruncie polskiego Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego
prof. dr hab. Teresa Gardocka

13.20-13.45
Principles of lump-sum compensation for personal injury victims in the Baremo system in Spain
Zasady ustalania zryczałtowanej rekompensaty za szkody na zdrowiu i życiu wg systemu Baremo w Hiszpanii
adw. Ana Romero Porro

13.45-14.45 DEBATA
System no-fault w polskim systemie prawa: projekt rozwiązań ustawowych a oczekiwania i możliwości
Michał Bedlicki – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości
dr Maciej Czajka – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
Sebastian Goncerz Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów
mec Tomasz Młynarski Departament Prawny Biura Rzecznika Praw Pacjenta
mec. Joanna Ziółkowska – członek zespołu ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia w Naczelnej Izbie Lekarskiej

14.45-15.00 Dyskusja
15.00-15.45 Lunch

15.45-16.05
Przestępstwa przeciwko elektronicznej dokumentacji medycznej
dr Piotr Kosmaty

16.05-16.25
Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy lekarskiej
prokurator Anna Jaskuła

16.25-16.45
Wykonywanie zawodu lekarza a ustawowe zakazy korupcyjne
mec. Oskar Luty

16.45 Dyskusja i zakończenie I dnia kongresu

2 grudnia 2022 r.
09.00-9.20
Kompensacja szkody wynikłej ze szczepienia ochronnego
mec. Tomasz Młynarski

09.20-9.40
Compensatio lucri cum damno – czyli czy dobrowolne świadczenia zwalniają podmioty lecznicze z odpowiedzialności odszkodowawczej?
mec. Jolanta Budzowska

09.40-10.00
Mediacja brakujące ogniwo dialogu w obliczu sporu z pacjentem
mediator Michał R. Wysocki

10.00-10.20
Wybrane zagadnienia kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
mec. Paweł Rataj

10.20-10-30 Dyskusja
10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.20
Mobbing w ochronie zdrowia
mec. Aleksandra Luty

11.20-11.40
Wynagrodzenia i podwyżki w szpitalach uniwersyteckich oczami dyrektora
prof. dr hab. Wojciech Cyrul

11.40-12.00
Nakładanie kar finansowych na podmioty lecznicze przez Prezesa UODO z tytułu niezgłaszania incydentów związanych z wyciekiem danych osobowych pacjentów
mec. Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz

12.00-12.20
Prawne aspekty palenia tytoniu w placówkach medycznych przez pacjentów i pracowników
prof. dr hab. Monika Urbaniak

12.20-12.30 Dyskusja

12.30-13.00
Zakończenie 11. Kongresu Prawa MedycznegoWróć do spisu treści