PROGRAM - 7. KPM

Przejdź do treści
WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU
WTOREK, 04 GRUDNIA 2018 ROKU
09.30-11.45
PANEL I
09.30-09.45
Otwarcie Kongresu
09.45-10.15
Bieżące problemy z przestrzeganiem praw pacjenta w praktyce działalności Rzecznika Praw Pacjenta
Bartosz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
10.15-10.45  
Problemy dotyczące nowych norm zatrudnienia pielęgniarek w aspekcie odpowiedzialności organizacyjnej dyrektorów szpitali
Józefa Szczurek - Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
10.45-11.05
Błąd pielęgniarki czy błąd systemu? – czyli czego medycyna może się nauczyć od lotnictwa
Kajetan Gawarecki
11.05-11.25
Odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych
mec. lek. Magdalena Reshef
11.25-11.45
Niebezpieczne produkty lecznicze i wyroby medyczne - kto za nie odpowiada?
mec. Joanna Wielgolawska-Pilas
11.45-12.00
DYSKUSJA
12.00-12.30PRZERWA KAWOWA
12.30-15.10
PANEL II
12.30-13.00
Bieżące wyzwania dotyczące systemu ochrony zdrowia w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich             
dr Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
13.00-13.30
Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów w kontekście ochrony  danych osobowych
Monika Krasińska - Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
13.30-13.50
Obowiązki lekarza dentysty w sytuacji nagłego zagrożenia życia u pacjenta w gabinecie dentystycznym
mec. Gabriela Lenarczyk  
13.50-14.10
Rekompensata za śmierć osoby bliskiej
mec. Jolanta Budzowska
14.10-14.30
Likwidacja szkód związanych z błędem medycznych – perspektywa brokera  
Agnieszka Godlewska
14.30-14.50
Przeszkody w likwidacja szkód związanych z błędem medycznym - perspektywa ubezpieczyciela
dr Piotr Daniluk
14.50-15.10
Przejęcie do wykonania w RP orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy
dr hab.Monika Urbaniak, prof UM
15.10-16.00
LUNCH
16.00-17.20
PANEL III
16.00-16.20             
Dobre praktyki onkologiczne w kontekście odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny
dr Maria Turska-d'Amico
16.20-16.40
Udowadnianie błędu medycznego z perspektywy lekarza będącego najbliższą rodziną pacjenta
dr Lidia Ukarma
mec. Jolanta Budzowska - komentarz prawny
16.40-17.00
O prawnych i praktycznych  problemach związanych z transplantacją organów
mec. Aneta Sieradzka
17.00-17.20
Dyskusja oraz zakończenie I dnia Kongresu
ŚRODA, 05 GRUDNIA 2018 ROKU
09.00-11.20
PANEL IV
09.00-9.30  
Odpowiedzialność karna dyrektora szpitala za błąd organizacyjny
mec. Joanna Kogut, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
09.30-10.00
Działalność wydziałów do spraw błędów medycznych i rozwiązywanie problemów z opiniowaniem
prok. Ireneusz Kunert
10.00-10.30
Prawo do obrony lekarza w procesie karnym a ograniczenia wynikające z tajemnicy zawodowej lekarza
mec. Jakub Dzwoniarski  
10.30-11.00
Wyłączenia związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o błąd medyczny
dr Radosław Tymiński
11.00 -11.20
Nowy standard opieki okołoporodowej – bezpieczeństwo organizacji i ochrona praw pacjenta
dr Tamara Zimna
11.20-11.35
DYSKUSJA
11.35-12.00PRZERWA KAWOWA
12.00-13.00
PANEL DYSKUSYJNY
Zgoda zastępcza - potrzeby szpitali a praktyka sądowa
mec. Tomasz Huber, dr Jerzy Friediger, mec. Tomasz Pęcherz, mec. Paweł Rataj, sędzia Paweł Szewczyk
13.00-14.20
PANEL V
13.00 -13.20  
Problematyka prawna wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia
Lucyna Łuczak-Noworolnik
13.20 -13.40            
Mobbing w placówkach medycznych
mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk
13.40-14.00
Uprawnienia wierzyciela na wypadek zwłoki dłużnika w prywatnoprawnym stosunku prawa medycznego
mec. Grzegorz Glanowski
14.00 -14.20
Instrumenty prawne przysługujące szpitalom w trudnej sytuacji finansowej
mec. Mariusz Purgał
14.20-14.40
RODO….czyli jak z narzędzi ochrony uczynić narzędzia represji
mec. Tomasz Pęcherz
14.40-15.00
Dyskusja oraz zakończenie 7. Kongresu Prawa Medycznego
Wróć do spisu treści